Wij hechten veel waarde aan beveiliging van uw gegevens en hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Onze computers worden nooit onbeheerd achtergelaten, maar vergrendeld. Tevens sturen wij eventueel opgevraagde dossiers, verwijsbrieven en foto’s naar specialisten altijd via beveiligde mail. Deze mail is vergrendeld door middel van een wachtwoord om de mail met vertrouwelijke informatie te kunnen openen. Hierdoor zou het kunnen dat mails die wij naar u sturen met uw persoonlijke gegevens per ongeluk in uw spam folder terecht komen. Wij willen u verzoeken dit goed te controleren. Om uw behandeling uit te kunnen voeren slaan wij, als uw tandartspraktijk, uw persoonsgegevens digitaal op. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

  • Doel van het verwerken van uw persoonsgegevens is om goede medische behandeling te kunnen uitvoeren.
  • Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden indien dat nodig is voor de goede medische behandeling. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
  • Wij zullen uw gegevens niet langer verwerken dan nodig is voor uw medische behandeling. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
  • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuur ons hiervoor dan een schriftelijk verzoek.
  • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
  • U kunt ons schriftelijk om correctie verzoeken indien onze gegevens naar uw mening niet correct zijn.