Mocht het voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Neem dan contact met ons op zodat onze assistente u wellicht van voldoende informatie kan voorzien. Natuurlijk is het ook mogelijk om een verhelderend gesprek te hebben met de behandelaar. Deze kan dan uitleggen waarom iets op een bepaalde manier gedaan is. En wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Komen wij er samen niet uit?

Dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling. Waarvan de laatste resulterend in een uitspraak.