Eerste afspraak

Vooraf aan uw eerste afspraak ontvangen wij graag uw eventuele dossier van uw voormalige tandarts. Dit bij voorkeur per email. Ook vragen wij u om het pasje van uw zorgverzekering en uw legitimatie mee te nemen zodat wij kunnen controleren dat wij uw gegevens goed in ons patiëntenbestand hebben staan. Bij de balie is een formulier met de [huisregels van de praktijk] ← link naar huisregels te verkrijgen.

Tijdens uw eerste bezoek maken wij graag kennis met u. Tevens krijgt u een aantal vragen voorgelegd die betrekking hebben op uw persoonlijke, medische en tandheelkundige gegevens. Wanneer u bepaalde medicijnen gebruikt, is het van belang dat u over de namen en doseringen beschikt. Gegevens daarover kunt u noteren op de gezondheidsvragenlijst, waarna een en ander in uw dossier wordt vastgelegd.

Tijdens het eerste bezoek zal een mondonderzoek (controle) plaatsvinden en als er geen recente röntgenfoto’s beschikbaar zijn, zullen deze zo nodig worden gemaakt. De bevindingen en adviezen worden vervolgens met u besproken en indien van toepassing wordt een behandelplan opgesteld. Voor vervolgbehandelingen boven de 250 euro ontvangt u van ons een kostenbegroting per mail. Over het algemeen zal tijdens het eerste bezoek geen tandheelkundige behandeling plaatsvinden, tenzij er bijvoorbeeld sprake is van een pijnklacht.

Kosten bezoek

De kosten van uw bezoek zijn altijd volgens de landelijk vastgestelde tarieven. Wij kunnen deze kosten bij de meeste zorgverzekeraars rechtstreeks indienen. Een eventuele eigen bijdrage zal achteraf per factuur via email of post aan u worden verzonden. Wij maken hiervoor gebruik van de services van [Mijn Anders Nota]. ← link naar website Mijn Anders Nota Het is mogelijk om voor hogere facturen een betalingsregeling af te sluiten via Mijn Anders Nota.

Afspraken

Na uw afspraak kunt u bij de balie eventuele vervolgafspraken inplannen. De afspraakherinneringen worden als extra service per mail verstuurd. Het blijft te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid de afspraak na te komen. Indien u een afspraak onverhoopt niet kunt nakomen verzoeken wij u dit uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch of per mail aan ons door te geven. Wanneer dit niet tijdig wordt doorgegeven of wanneer de afspraak niet wordt nagekomen zullen wij de gereserveerde tijd in rekening brengen. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk. Wij vertrouwen op uw begrip.