Kroon- en brugwerk

Wat doen wij?

Als een tand of kies vaak gevuld is, een wortelkanaalbehandeilng heeft gehad of als er na het afbreken van een kies te weinig houvast is om deze opnieuw te vullen, dan kan er een kroon gemaakt worden. Een kroon zorgt er dan voor dat de tand of kies behouden blijft. Ook voor esthetische doeleinden kan gekozen worden voor een kroon.

Voor de behandeling begint maakt de tandarts een afdruk van beide kaken zodat we weten hoe de tanden en kiezen op elkaar passen. Vervolgens slijpt de tandarts rondom de tand of kies een stukje weg om ruimte te maken voor de kroon. Dit gedeelte van de behandeling kan redelijk wat tijd in beslag nemen omdat het heel precies moet gebeuren. Erna wordt er nog meer gedetailleerde een afdruk gemaakt van de plek waar de tand of kies omslepen is. Ook wordt vastgelegd hoe de patiënt dichtbijt en wordt de kleur van de kroon bepaald. Om de omslepen tand of kies te beschermen wordt er een tijdelijke kroon geplaatst.

Alle afdrukken worden vervolgens opgestuurd naar een tandtechnieker zodat deze de kroon kan maken. Vaak is de definitieve kroon na ongeveer 14 dagen klaar en kan deze permanent over de tand of kies worden geplaatst.

Een kroon kan van verschillende materialen gemaakt worden. Welk materiaal het meest geschikt is, zal liggen aan de plek in het gebit waar de kroon moet komen en aan de wensen van de patiënt.

  • Porselein of zirkonium: dit materiaal is tandkleurig en ziet er natuurlijk uit.
  • Metaal en porselein: de basis is van metaal, met een laagje porselein erover heen.
  • Metaal: goud of zilverkleurig

Er zijn vrijwel geen risico’s verbonden aan een kroonbehandeling. Wel kan het zijn dat de patiënt in het begin even moet wennen of dat de tand gevoelig is. Gaat de gevoeligheid niet over of wordt het erger, neem dan contact op met je tandarts.

Hoe zit het met de kosten?

Een kroon wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Alleen vanuit een aanvullende tandartsverzekering kan een deel worden vergoed.

Tip: Vraag de tandarts altijd om een kostenbegroting, want een kroon kost namelijk minimaal €400,-.

Zie onze andere behandelingen